Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Compensatie voor pensioennadeel belast via groene tabel

Als een werkgever overstapt op een pensioenstelsel dat een lager pensioen oplevert voor zijn werknemers, bestaat de kans dat de werknemers gaan procederen tegen hun werkgever. Soms zijn procedures te voorkomen door de werknemers compensatie te bieden. De vraag is dan of zo’n compensatie voor werknemers die nog in dienst zijn kwalificeert als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat de tegemoetkoming het karakter heeft van een schikking om verdere procedures en schadeclaims te voorkomen. Zo’n schikkingsbetaling houdt onvoldoende nauw verband met de dienstbetrekking om het te bestempelen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit geldt des te sterker als de hoogte van de compensatie mede afhankelijk is van het aantal dienstjaren. Dat betekent dat de werkgever over de compensatie de groene tabel voor bijzondere beloningen mag toepassen.

Let op!
Als de werkgever de compensatiebetalingen wil aanmerken als eindheffingsloon, mag hij dat niet later doen dan op het moment van uitbetaling.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.