Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Polen houdt minimum Vpb-tarief van 15% tegen

Wekenlang is in EU-verband intensief gewerkt aan een compromis bij het invoeren van een minimumtarief van de vennootschapsbelasting voor grote multinationals. Dit minimumtarief was gesteld op 15%. De nieuwe EU-wet was alleen in te voeren als alle landen voor waren. Maar de Poolse minister van Financiën is tot de verbazing van de ministers van de andere lidstaten als enige niet akkoord gegaan. Naast het minimumtarief moeten er ook wetten komen over hoe bedrijven winsten mogen verdelen over landen. Polen wenst die wetten te koppelen aan dit akkoord. De minister van Financiën van Polen vindt een tekst daarover in het akkoord onvoldoende. Wat precies de gevolgen zijn van de Poolse blokkade is nog niet duidelijk. De meeste EU-landen hebben al een tarief van 15%. Polen zelf heeft een hoger tarief, namelijk 19%.

In het buitenland aftrekbaar dividend is belast in Nederland

Dividenden die aftrekbaar zijn bij een buitenlandse dochtervennootschap, zijn niet aftrekbaar bij de Nederlandse moedervennootschap, zo bevestigt Hof Amsterdam. In de desbetreffende zaak hield een Nederlandse bv een belang van 98,8% in een limited liability company (LLC). Die LLC was gevestigd en vennootschapsbelastingplichtig in Zuid-Korea. De Nederlandse bv ontving in 2016 dividend van de LLC. De LLC had dit dividend van haar fiscale resultaat afgetrokken. Zij mocht dat doen op grond van de Zuid-Koreaanse wet omdat zij kwalificeerde als een Zuid-Koreaans ‘Real Estate Investment Fund’ (REF). Deze aftrek had wel als gevolg dat de bv de deelnemingsvrijstelling niet mocht toepassen over het dividend. Het hof oordeelt daarbij dat het dividend naar haar aard aftrekbaar is van de Zuid-Koreaanse belasting.

Fiscus actualiseert informatie over betaling VA Vpb 2022

De Belastingdienst heeft de informatie over het betalen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VA Vpb) 2022 geactualiseerd. Als de uiterste betaaldatum van de eerste termijn vóór 1 april 2022 is gelegen, valt het hele bedrag van de VA Vpb 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat men de termijnen in april tot en met december 2022 nog niet hoeft te betalen. De betaling van de termijnen via de betalingsregeling begint op 1 oktober 2022.Als de uiterste betaaldatum van de eerste termijn op of na 1 april 2022 ligt, valt de VA buiten het bijzonder uitstel van betaling. Deze valt dan niet onder de betalingsregeling. De bv moet het bedrag betalen binnen de daarvoor geldende termijnen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.