Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Kilometerregistratie is harde voorwaarde BPM-vrijstelling

Is een inwoner van Nederland in het buitenland een dga en rijdt hij met een auto die in het buitenland is ingeschreven in het register? Dan geldt onder voorwaarden een vrijstelling van BPM. Een van de voorwaarden is dat de dga een kilometeradministratie bijhoudt. Daaruit moet blijken dat de dga de auto voor minstens 50% zakelijk buiten Nederland gebruikt. Dit is een harde, materiële voorwaarde. Stel dat de dga aangeeft geen kilometeradministratie bij te houden, terwijl de inspecteur hem een vergunning vrijstelling BPM heeft verleend. In die situatie mag de Belastingdienst volgens Hof Den Bosch de ten onrechte verleende vergunning vrijstelling BPM intrekken.

Let op!
Een andere belangrijke voorwaarde voor deze BPM-vrijstelling is dat alleen de dga of zijn inwonende gezinsleden deze auto gebruiken.

Ook na preregistratie kan auto gelijksoortig zijn

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verbiedt onder andere EU-landen om producten uit andere EU-landen zwaarder te belasten dan gelijksoortige nationale producten. Dat betekent ook dat de BPM voor ingevoerde auto’s niet hoger mag zijn dan de BPM voor binnenlandse gelijksoortige auto’s. Volgens Hof Den Bosch is voor de vraag of sprake is van gelijksoortige auto’s de datum van inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling (preregistratie) geen onderscheidend kenmerk. Als men voor Nederlandse auto’s het historisch tarief mag toepassen, is dat dus ook toegestaan voor gelijksoortige buitenlandse auto’s die tijdig zijn gepreregistreerd. De datum van tenaamstelling is echter wel een onderscheidend kenmerk.

Roetwaardemeting voorkomt op zich fijnstoftoeslag niet

Met betrekking tot een lichte personenauto die op diesel rijdt is een fijnstoftoeslag verschuldigd als de fijnstofuitstoot meer bedraagt dan 5 milligram per kilometer. Deze fijnstoftoeslag bedraagt 19% van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Als de fijnstofuitstoot van de auto niet is geregistreerd, mag de Belastingdienst ervan uitgaan dat de fijnstofuitstoot de 5 milligram per kilometer overschrijdt. In dat geval kan de belastingplichtige echter de fijnstoftoeslag voorkomen door een lagere fijnstofuitstoot aannemelijk te maken. Een lage roetwaardmeting is op zich onvoldoende, zo oordeelt Hof Den Haag. De fijnstofuitstoot bestaat namelijk uit meer dan alleen roetdeeltjes.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.