Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Zware bewijslast voor beboetbaar vergrijp

In een zaak voor Hof Den Bosch had de Belastingdienst een vergrijpboete opgelegd aan een vennootschap. Het hof ging daarmee akkoord omdat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de vennootschap meer kosten had afgetrokken dan zij daadwerkelijk had gemaakt. Maar de Hoge Raad is minder snel tevreden. De Hoge Raad oordeelt dat de fiscus overtuigend moet aantonen dat de vennootschap het vergrijp heeft gepleegd. Als de inspecteur daarin niet slaagt, moet de belastingrechter de boetebeschikking vernietigen.

Let op!
Voor verzuimboetes is de bewijslast veel lager. De Belastingdienst hoeft dan sowieso niet te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld.

Pauze in invordering box 3-belasting

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief aangeboden met daarin een technische briefing over box 3. Hierin staat ook hoe de ontvanger van de belastingen zal omgaan met de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022. Gezien het Kerstarrest kunnen de voorlopige aanslagen voor belastingplichtigen met een box 3-inkomen te hoog zijn vastgesteld. Deze belastingplichtigen krijgen op korte termijn te horen dat de ontvanger geen (dwang)invorderingsmaatregelen zal nemen. Hij zal evenmin invorderingsrente rekenen bij overschrijding van de laatste betaaltermijn.

Let op!
De invordering blijft gepauzeerd tot het box 3-inkomen correct is vastgesteld. Dat komt erop neer dat de ontvanger pas gaat invorderen als een nieuwe correcte VA 2022 is vastgesteld of een definitieve aanslag over belastingjaar 2022 is opgelegd.

Stel vast dat cliënt is geregistreerd in UBO-register

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in een nieuwsbericht aangegeven hoe men moet omgaan met het UBO-register. Ook het aangaan van nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en de terugmeldplicht komen aan bod. Wwft-instellingen moeten bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de klant in het UBO-register. Aangezien nog niet alle registraties zijn verwerkt, kan men in ieder geval tot 1 juli 2022 volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. De klant dient daarbij wel toe te lichten welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie hij bij registratie heeft opgegeven. Verder hoeft men de relatie met bestaande zakelijke contacten waarvan nog geen UBO’s zijn ingeschreven in het UBO-register niet te verbreken. Wel blijven Wwft-instellingen zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantenonderzoek. Ook zijn Wwft-instellingen verplicht een terugmelding te doen bij de KvK als sprake is van een verschil tussen het UBO-register en andere informatie waarover de Wwft-instelling beschikt. Men hoeft geen organisatie terug te melden bij de KvK als nog geen UBO’s zijn geregistreerd.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.