Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Tariefsaanpassing geldt niet voor eigenwoningforfait

Het opgeven van zogeheten grondslagverminderende posten (gvp’s) leidt tegenwoordig tot een verhoging van het belastbare inkomen uit werk en woning. De genoemde verhoging bedraagt in 2022 in beginsel 9,5% van het belastbare box 1-inkomen zonder aftrek van de gvp’s minus € 69.398. De verhoging is maximaal 9,5% van de gvp’s. Door deze maatregel zijn de gvp’s effectief aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 40% in plaats van 49,5%. Daarom noemt men deze maatregel ook wel de tariefsaanpassing. De hypotheekrente en andere aftrekbare kosten voor de eigen woning behoren eveneens tot de gvp’s. De tariefsaanpassing heeft echter geen gevolgen voor het eigenwoningforfait. Een eigenaar van een eigen woning heeft voor Rechtbank Den Haag gesteld dat deze uitwerking een verboden vorm van discriminatie vormt. Maar de rechtbank oordeelt dat het tariefverschil tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrente na het toepassen van de tariefsaanpassing voortvloeit uit het feit dat het hier twee afzonderlijke regelingen betreft. Bovendien dient dit onderscheid een legitiem belang: het prikkelen van eigenaren van eigen woningen om hun resterende eigenwoningschuld af te lossen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.