Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

April 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Verhoging van maximumgrens lenen van eigen bv tot € 700.000

De staatssecretaris van Financiën heeft het gewijzigde wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan een bepaald maximumbedrag lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Dit wetsvoorstel beperkt dus de mogelijkheid om privé via leningen over box 2-vermogen te beschikken zonder daarover direct belasting te betalen. In een eerdere versie van het wetsvoorstel was het maximumbedrag gesteld op € 500.000. Deze eerdere versie van het wetsvoorstel is in 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het vorige kabinet had dit wetsvoorstel vervolgens aangehouden. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord is dit maximum in het gewijzigde wetsvoorstel verhoogd naar € 700.000. De ingangsdatum van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is 1 januari 2023.

Drie afnemers nog steeds te weinig voor verlies uit ROW

Om een verlies uit een activiteit te kunnen aftrekken als een negatief resultaat uit overige werkzaamheden (ROW), moet eerst sprake zijn van een bron van inkomen. De aanwezigheid van een bron van inkomen vereist weer dat de belastingplichtige deelneemt aan het economische verkeer. Bovendien moet hij streven naar winst en mag hij objectief gezien verwachten winst te behalen. De Belastingdienst stelt vaak dat een activiteit geen bron van inkomen is als het aantal afnemers te laag is. Zo oordeelde Hof Den Haag onlangs dat een verlieslijdende praktijk met maar drie klanten in beginsel geen bron van inkomen is.

Tip!
Wanneer wel sprake is van ROW of winst uit onderneming, zijn de aanloopkosten in de voorafgaande vijf jaren alsnog aftrekbaar in het eerste jaar als ondernemer of resultaatgenieter. Tenminste, voor zover daartegenover geen opbrengsten hebben gestaan.

Boekverlies uit korte vof met bv is aftrekbaar

Stel dat een ondernemer zijn IB-onderneming inbrengt in een bv. Naderhand gaat hij een vof aan met zijn bv, waarbij hij zijn woning in aanbouw aanmerkt als buitenvennootschappelijk vermogen. Na een paar maanden komt een einde aan de vof. De ondernemer geeft een boekverlies op de woning op vanwege het waardedrukkend effect van de bewoning. Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat dit boekverlies in beginsel aftrekbaar is. Als de ondernemer niet van tevoren wist dat de vof zo kort zou duren, is niet per definitie sprake van misbruik van recht.

Let op!
Hierbij is ook van belang dat de woning ondanks het privégebruik als ondernemingsvermogen is aan te merken. Daartoe moet het zakelijk gebruik minstens 10% zijn en de woning mag niet bouwkundig splitsbaar zijn.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.