Nieuws april 2022

BTW

Als een ondernemer een nieuwe recreatiewoning aanschaft om deze te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, kan hij in principe de btw daarover aftrekken. Als hij de woning vervolgens toch gebruikt voor privédoeleinden, kan herziening aan de orde zijn. Maar stel dat de ondernemer een beheer- en verhuurovereenkomst met een derde sluit. Op grond van deze overeenkomst moet de ondernemer ruim (bijvoorbeeld 13 maanden) van tevoren aangeven wanneer hij de woning wil gebruiken voor privédoeleinden. Dat betekent volgens de Hoge Raad dat de ondernemer de woning niet naar eigen goeddunken kan gebruiken. In dat geval hoeft hij bij het bepalen van de mate van privégebruik van deze woning voor de btw geen rekening te houden met de perioden van leegstand.

Let op!
Verder oordeelt de Hoge Raad dat de ondernemer niet het lage tarief van 9% voor het verstrekken van logies mag toepassen, maar het algemene tarief van 21% moet hanteren.

De hoofdregel is dat een dienst aan een btw-ondernemer voor de toepassing van de btw-heffing plaatsvindt in het land waar die ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft. Als de diensten echter zijn verleend voor een vaste inrichting van die ondernemer, vindt de dienst in beginsel plaats in de staat waar die vaste inrichting zich bevindt. Het Hof van Justitie van de EU heeft antwoord gegeven op een vraag over de aanwezigheid van een vaste inrichting voor de btw. Dit antwoord betreft de situatie waarin een vennootschap een dochtervennootschap heeft in een andere staat dan haar eigen vestigingsstaat. Deze buitenlandse dochter stelt op grond van overeenkomsten personeel en technische middelen ter beschikking aan haar moedervennootschap. Daarbij verleent de dochter uitsluitend voor die moeder diensten op het gebied van marketing, regelgeving, reclame en vertegenwoordiging. Deze diensten kunnen haar verkoopvolume direct beïnvloeden. In zo’n situatie heeft de moedervennootschap geen vaste inrichting in de andere staat.

Tip!
De hoofdregel voor diensten aan btw-ondernemers kent diverse bijzondere uitzonderingen. Daarbij valt te denken aan diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, personenvervoer, het verlenen van toegang tot culturele of wetenschappelijke evenementen en catering.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk