Nieuws eindejaarstips 2022

Auto

Als een auto van de zaak zo langzamerhand aan vervanging toe is en u wilt investeren in een nieuwe elektrische auto, doe dit dan nog dit jaar. Op de bijtelling voor het privégebruik van een in 2022 voor het eerst toegelaten elektrische auto van de zaak mag u namelijk een korting van 6% toepassen met een maximum van € 2.100. In 2023 daalt deze maximale korting naar € 1.800. Als u nog dit jaar een elektrische auto koopt waarbij u de eerste weggebruiker bent, mag u gedurende zestig maanden na de eerste toelating op de weg de korting van 2022 toepassen.

Voor bestelauto’s die op naam komen te staan van een ondernemer geldt een vrijstelling. De ondernemer moet de bestelauto wel voor meer dan 10% gebruiken voor zijn onderneming. Daarbij moet het gaan om een onderneming voor de btw, anders dan de levering van een nieuw vervoermiddel in een andere lidstaat. Als u binnen vijf jaar na de inschrijving van de bestelauto niet meer voldoet aan de voorwaarden van de BPM-vrijstelling, bent u in beginsel BPM verschuldigd alsof u de bestelauto op dat moment had ingeschreven. Heeft u dus een bestelauto later inschrijven op 31 december 2017? Dan kunt u BPM besparen door te wachten met het verkopen van deze bestelauto tot na de jaarwisseling.

Let op!
Per 1 januari 2025 komt de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s voor ondernemers te vervallen.

Voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan een werknemer, moet u in beginsel een bijtelling toepassen. Deze bijtelling op het loon geeft het voordeel van het privégebruik van de auto weer. Maar onder voorwaarden kan die bijtelling achterwege blijven. Bijvoorbeeld als de werknemer aan u een kopie overlegt van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In zo’n document verklaart de werknemer hooguit 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2023 hetzelfde blijft. Als uw werknemer in 2023 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
De bijtelling geldt per kalenderjaar. Maak uw werknemer hierop attent. Zo voorkomt u dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december privé met de bedrijfsauto en gaat het om meer dan 500 kilometer? Dan moet u toch het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar in aanmerking nemen.

Stel, u stelt een auto van de zaak ter beschikking aan een werknemer. Deze werknemer gebruikt de auto niet zo vaak voor privéritten. Doordat hij in de kerstvakantie de auto van de zaak gebruikt om op wintersport te gaan, komt hij echter net boven de 500 privékilometers uit. Dat is zonde, want daardoor moet u over het hele jaar de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak toepassen. In beginsel is de bijtelling in 2022 22% van de cataloguswaarde. Als de CO2-uitstoot nihil is, is het bijtellingspercentage tot een waarde van € 35.000 (totale waarde als het gaat om een waterstofauto) maar 16%. Waarschuw werknemers dus als ze in december net de grens van 500 privékilometers dreigen te overschrijden.

Let op!
De bijtelling bedraagt 35% van de waarde in het economische verkeer voor auto’s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Bent u actief in de autobranche? Dan is het goed mogelijk dat (velen onder) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. Houd in die situatie goed bij welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in zicht is het verstandig om te checken of u de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto vindt u praktische tips voor de autobranche.

Misschien begaat een werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen. Soms moet het bedrijf dan in eerste instantie de boeten betalen. Heeft uw bedrijf daar ook mee te maken, verhaal dan nog dit jaar deze boeten op de werknemer. Anders kan de inspecteur het bedrag van de boeten tot het loon van de werknemer rekenen. Uw bedrijf riskeert dan bovendien een naheffingsaanslag loonheffingen.

Gaat u ervan uit dat een werknemer die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt? Regel dan dat de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract voor rekening komt van deze werknemer. Dit gaat het beste als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2023 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Vervolgens vordert u het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer. Zo kan uw werknemer de doorbetaling van het boetebedrag weer als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.

Als u weleens een auto aanschaft en daarbij BPM betaalt, weet dan dat in 2023 de CO2-uitstootgrenzen met betrekking tot de tariefschijven weer dalen. Dat betekent dat u eerder aanloopt tegen de hogere BPM-tarieven. Bovendien stijgen de BPM-tarieven in 2023 met 2,35%. Dit geldt ook voor dieselvoertuigen. Schaf een gewone auto daarom nog in 2022 aan.

Zakelijke autokosten zijn aftrekbaar voor ondernemers en onbelast te vergoeden aan werknemers. In beide gevallen hanteert de fiscus daarbij het forfait van € 0,19 per zakelijke kilometer. Dit bedrag is lange tijd hetzelfde gebleven, maar stijgt per 1 januari 2023 naar € 0,21. Pas zo nodig declaratieformulieren en/ of arbeidsovereenkomsten aan deze wijziging aan.

Tip
Ook de aftrek van kosten van ziekenbezoek en de aftrek van giften die bestaan uit het afzien van een reiskostenvergoeding door vrijwilligers stijgen van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk