Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Nieuwe BIK-regeling om investeringen te stimuleren

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de voorwaarden bekendgemaakt om van een nieuwe regeling gebruik te mogen maken. Deze regeling heet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De investeringskorting geldt slechts voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze eis houdt in dat de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald. Het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen, mogen 3% van de investeringen verrekenen met hun loonheffingen. Dit percentage geldt alleen voor zover de investeringen maximaal € 5 miljoen per kalenderjaar bedragen. Voor het meerdere geldt een percentage van 2,44%. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Na 31 december 2022 zal de regeling eindigen.

Tip!
De BIK kan samengaan met andere investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Tijdelijke vrijstelling pseudo-eindheffing RVU-uitkering

Onder de huidige regels is een werkgever over een uitkering uit een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) in beginsel 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. Maar er ligt een wetsvoorstel om op 1 januari 2021 een drempelvrijstelling in te voeren. Voor zover de RVU-uitkering onder de drempel blijft, hoeft de werkgever geen pseudo-eindheffing te betalen. Bij een hogere RVU is de werkgever over het overschot 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. De maximale vrijgestelde RVU-uitkering is gekoppeld aan het bedrag van de AOW-uitkering. De drempelvrijstelling kent wel enkele voorwaarden. Als uitgangspunt geldt bijvoorbeeld een bedrag van € 1.767 bruto per maand.

Let op!
De vrijstelling voor de pseudo-eindheffing is tijdelijk. Per 31 december 2025 komt deze regeling te vervallen.

Voorwaarden NOW 3 bekend

Op 28 augustus 2020 had het kabinet bekendgemaakt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) te verlengen. De voorwaarden en wijzigingen van de NOW 3 zijn inmiddels in hoofdlijnen bekend gemaakt. Het beoogde tijdvak waarbinnen men aanvragen kan doen voor de derde tranche van de NOW-3 is 16 november tot en met 13 december 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2020. Zij vervalt met ingang van 1 september 2023.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.