Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Hoge Raad keurt navordering na overlijden schenker goed

De Belastingdienst heeft in principe twaalf jaar de tijd om schenkbelasting na te vorderen over een bestanddeel van het belastbaar bedrag dat is opgekomen of wordt gehouden in het buitenland. Bij een verzwegen schenking kan deze termijn in beginsel ingaan als de schenker of begunstigde overlijdt. De Hoge Raad ziet hierin een belemmering van het kapitaalverkeer. Maar in principe is deze belemmering toegestaan volgens het Unierecht.

Let op!
Voor erfbelasting die niet is betaald vanwege het verzwijgen van buitenlands vermogen geldt in beginsel een onbeperkte navorderingstermijn.

Erkenning Nederlands levenstestament door België

Op 30 september 2020 België heeft het Haagse Meerderjarigenbeschermingsverdrag 2000 geratificeerd. Dit verdrag treedt op 1 januari 2021 in werking. Het gevolg is dat in Nederland ondertekende levenstestamenten dan ook in België worden erkend. Nederland heeft het verdrag in 2000 ondertekend, maar nog niet geratificeerd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) steunt de oproep van de EU om het verdrag te ratificeren. Het verdrag moet onder andere ervoor zorgen dat er duidelijke internationale regels komen over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. Momenteel is onduidelijk in welke niet-verdragslanden een levenstestament wordt erkend.

Inspecteur moest zoeken naar aanwijzing huwelijksgemeenschap

Stel dat een in gemeenschap van goederen gehuwde dga via een verkoop van een pand een voordeel uit terbeschikkingstelling behaalt. Zijn echtgenoot krijgt dan fiscaal gezien de helft toegerekend. Geeft de echtgenoot per abuis dit voordeel niet op? En bevat de verkoopovereenkomst een aanwijzing van het bestaan van de huwelijksgemeenschap? Dan kan de fiscus volgens de Hoge Raad later niet navorderen wegens een gebrek aan een nieuw feit.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.