Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Misschien vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2020 een wetsvoorstel gepresenteerd om tijdelijk de verkrijging van een eigen woning onder voorwaarden vrij te stellen van overdrachtsbelasting. De vrijstelling zal gelden voor kopers van minstens achttien maar minder dan 35 jaar oud. Zij mogen bovendien de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. Daarom moet de koper een verklaring opstellen waarin staat dat hij de vrijstelling niet eerder heeft toegepast. Hij moet eveneens verklaren dat hij de woning gaat gebruiken om zelf te bewonen. De vrijstelling geldt niet voor kopers van uitsluitend de economische eigendom. Als het voorstel wordt aangenomen, zal deze vrijstelling gelden van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026.

Let op!
De Raad van State heeft grote kritiek geuit op het wetvoorstel. Het valt daarom niet te garanderen dat het allemaal doorgaat.

Geef tijdig gegevens door ouders verstrekte hypotheek op

Veel kopers van een eigen woning lenen geld bij professionele financiële instellingen die onder een administratieplicht vallen. Maar de kopers mogen ook een eigenwoningschuld aangaan bij andere financiers, bijvoorbeeld hun ouders. In dat geval moet de eigenwoningbezitter jaarlijks in zijn IB-aangifte (de wijzigingen in) bepaalde data verstrekken. Het is van belang dat de eigenwoningbezitter deze gegevens verstrekt in de aangifte voordat de aanslag definitief wordt. Zo was een vrouw in een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden vergeten de rente over haar schuld aan haar vader op te geven. Pas toen de aanslag definitief vaststond, verzocht zij om een ambtshalve vermindering. Maar de fiscus weigerde, omdat de aanslag niet te hoog was. Door de gegevens over de lening van haar vader niet door te geven, voldeed de vrouw namelijk niet aan de voorwaarden voor de aftrek van deze rente. De inspecteur hoeft daarom van het hof het verzoek om een ambtshalve vermindering niet te honoreren.

Let op!
Als de niet-administratieplichtige schuldeiser een natuurlijk persoon is, moet de eigenwoningbezitter onder andere de naam, het adres en het BSN of vergelijkbare fiscaal identificatienummer van deze schuldeiser verstrekken

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.