Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Nieuwe berekening KIA in 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) minder gunstig voor participanten in samenwerkingsverbanden met buitenvennootschappelijke investeringen. Deze ondernemers moeten het totaal van de KIA berekenen aan de hand van de som van de investeringen van het samenwerkingsverband en hun buitenvennootschappelijke investeringen. Vervolgens hebben zij recht op een aandeel in de KIA dat overeenkomt met hun aandeel in de eerdergenoemde som van investeringen.

Tip!
Aan de andere kant is het wel de bedoeling dat de KIA per onderneming gaat gelden. Dit maakt het minder problematisch om meer dan een onderneming te drijven.

Aankoop bedrijfspand wordt misschien duurder

Per 1 januari 2021 stijgt het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting misschien van 6% naar 8%. Alleen voor woningen blijft het lage tarief van 2% gelden. Tenminste, als het gaat om een eigen woning. Een ondernemer die een woning koopt om deze te verhuren, moet vanaf 2021 het normale tarief van 8% betalen.

Wet om eerder tot schuldakkoord te komen

Momenteel kan een akkoord over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Daardoor heeft elke individuele betrokkene een reden om instemming te weigeren en daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Dit maakt het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Daarom heeft de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet moet de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroten. Dit gebeurt doordat de rechter een akkoord kan bevestigen, dat de steun heeft van de meerderheid. Een individuele schuldeiser of aandeelhouder kan dan een akkoord over het terugbrengen van de schulden niet meer dwarsbomen. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet makkelijker doorgaan met deze activiteiten. Zo kunnen zij een faillissement voorkomen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.