Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Combinatie van bezit, beheer en tbs leidt tot FE btw

De Belastingdienst kan onder voorwaarden twee of meer btw-ondernemers aanmerken als een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting. Deze ondernemers moeten dan in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zo verweven zijn, dat zij een eenheid vormen. Zo oordeelde Rechtbank Gelderland dat een bv en een paar andere vennootschappen financieel en organisatorisch met elkaar waren verweven. Dat kwam doordat de bv de enig bestuurder en aandeelhouder van de andere vennootschappen was. Daarnaast stelde de bv bedrijfsmiddelen ter beschikking aan de andere vennootschappen. De vennootschappen hadden deze bedrijfsmiddelen nodig om hun onderneming te kunnen drijven. Daardoor was sprake van economische verwevenheid en daarmee een FE voor de omzetbelasting.

Let op!
In tegenstelling tot de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is de FE voor de omzetbelasting niet optioneel.

Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap

Vaak zijn managementdiensten aan een derde belaste prestaties voor de omzetbelasting. Uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland blijkt echter dat dit onder meer niet zo is als de managementactiviteiten bijkomstig van aard zijn. In deze zaak ging het bijvoorbeeld om een maatschap van medisch specialisten. Naast hun vrijgestelde medische diensten verleenden de maten managementdiensten voor een ziekenhuis. Het ziekenhuis nam echter de managementdiensten af zodat de medische diensten efficiënter plaatsvonden. Daarom waren de managementdiensten ondergeschikt aan de medische diensten. Beide soorten diensten waren dan ook vrijgesteld van btw.

Volledige aftrek voorbelasting ondanks meeprofiterende derde

Het Hof van Justitie van de EU oordeelt dat ook recht op volledige aftrek van voorbelasting kan bestaan als een uitgave van een btw-ondernemer mede ten goede aan een derde. Voor een integrale aftrek moet in zo’n situatie wel een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaan tussen de uitgaven en de economische activiteit van de belastingplichtige. Bovendien moet het voordeel voor de derde ondergeschikt zijn aan de behoeften van het bedrijf van de belastingplichtige.

Let op!
Kan de ondernemer een deel van de uitgaven doorberekenen aan de derde die daar ook profijt van heeft? Dan is dit een omstandigheid waarmee de belastingrechter rekening moet houden bij het vaststellen van het recht op aftrek van voorbelasting.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.