Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Oktober 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Ook bij late aanslag is snel bezwaar raadzaam

Het komt voor dat de Belastingdienst een aanslag verstuurt die niet aankomt bij de belastingplichtige. De belastingplichtige kan vermoeden dat iets is fout gegaan als de inspecteur al zijn voornemen heeft bekend gemaakt om een aanslag op te leggen en deze aanslag uitblijft. Als een belastingplichtige pas veel later dan de dagtekening van de aanslag op de hoogte raakt van de hoogte van de aanslag, krijgt hij meer tijd om in bezwaar te gaan. Maar dan moet hij ook wel zo snel als redelijkerwijs mogelijk handelen! Als hij vier weken wacht, is dat te lang. Zijn bezwaarschrift is dan in beginsel niet-ontvankelijk.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.