Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Sinds 13 maart zijn wij gevestigd op de ds. Kuypersstraat 16S in Nijkerk

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Oktober 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Bestaan van opgevraagde stukken moet redelijk zeker zijn

Hoewel de Belastingdienst ruime bevoegdheden heeft als het gaat om het opvragen van informatie, zijn er wel grenzen. De inspecteur mag geen ‘fishing expedition’ houden. Van zo’n ‘fishing expedition’ is bijvoorbeeld sprake als de fiscus in een informatiebeschikking vraagt naar stukken waarvan niet bekend is of ze bestaan. Zo stelde de inspecteur in een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden dat hij al beschikte over documenten met betrekking tot een aantal transactie met panden. Hij wist nog niet zeker of hij alle stukken had en vroeg de belanghebbende, een dga, om hem eventuele andere relevante stukken te overleggen. Nu de inspecteur in algemene termen had gevraagd naar stukken die misschien niet eens bestonden, had hij lopen vissen. In zo’n geval bestaat voor de rechter genoeg reden om de informatiebeschikking te vernietigen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.