Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Augustus 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Aanslag definitief? Hypotheekrentecorrectie kan bij partner

Stel dat twee fiscale partners hun aangiftes inkomstenbelasting indienen. Beiden geven hun aandeel in het negatieve inkomen uit eigen woning op. De Belastingdienst meent naderhand dat de betaalde hypotheekrente onzakelijk hoog is. Op dat moment is de aanslag van een van de partners al definitief geworden. In een recent arrest bevestigt de Hoge Raad dat in zo’n geval de inspecteur de hypotheekrenteaftrek van de andere partner mag corrigeren. Zelfs als de ene partner het inkomensbestanddeel feitelijk heeft genoten.

Let op!
De inspecteur wil nog weleens tot het standpunt komen dat de belastingplichtige te veel hypotheekrente betaalt als de schuldeiser een familielid is.

Vereenvoudiging eigenwoningregeling taak van volgend kabinet

In een evaluatie van de eigenwoningregeling is geconstateerd dat de regeling niet doelmatig en doeltreffend is. Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld in verband met deze evaluatie. De staatssecretaris van Financiën heeft deze Kamervragen onlangs beantwoord. Hij geeft onder meer aan dat het aan het volgende kabinet is om de eigenwoningregeling eventueel te vereenvoudigen. Het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ bevat volgens hem aanknopingspunten die kunnen bijdragen aan het vaststellen van een eindbeeld voor de eigenwoningregeling. Hij wijst wel op enkele aspecten waarmee men rekening dient te houden bij eventuele aanpassingen in de fiscale eigenwoningregeling. Daarbij vermeldt hij het functioneren van de woningmarkt, de wens tot vereenvoudiging en de benodigde zekerheid voor de belastingplichtige.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.