Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Augustus 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Aanpassing verkoopprijs ab na negen jaar is onwaarschijnlijk

Op zich kan een daling van de overdrachtsprijs voor een aanmerkelijk belang (ab) aan aandelen plaatsvinden op een moment dat enige tijd na de verkoop is gelegen. In beginsel moet de Belastingdienst de fiscale overdrachtsprijs dan ook aanpassen. Maar als in familieverband na negen jaar een aanpassing van de verkoopprijs plaatsvindt, kan de fiscus argwaan krijgen. Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat ook terecht. In de desbetreffende zaak stelde een man dat hij negen jaar na de verkoop van zijn ab-pakket aan zijn zoon de verkoopprijs moest verlagen. Maar het hof vond zijn verhaal niet aannemelijk. Ten eerste zit er veel tijd tussen de verkoop en de aanpassing van de overdrachtsprijs. Bovendien had de man niet de moeite genomen om zelf een waardeberekening op te stellen nadat zijn zoon de juistheid van de overdrachtsprijs betwistte. Een derde zou dat wel hebben gedaan. Daarom oordeelt het hof dat de partijen bij het bepalen van de overdrachtsprijs niet hebben gedwaald. De fiscus hoeft de fiscale overdrachtsprijs niet te verlagen.

Let op!
Als een dga zijn aandelen verkoopt tegen een vergoeding die deels afhankelijk is van de resultaten van de bv in een aantal nog komende jaren, moet hij de verwachte totale vergoeding schatten. Blijkt hij later meer of minder te hebben ontvangen, dan telt dit als een positief respectievelijk negatief verkoopresultaat in het desbetreffende jaar.

Inspecteur mag aangiftes echtgenoten apart behandelen

Stel dat twee echtgenoten gezamenlijk de onverdeelde eigendom van een woon-winkelpand hebben. Een van de echtgenoten is IB-ondernemer en gebruikt het winkeldeel voor zijn onderneming. De andere echtgenoot stelt dan zijn aandeel in het winkeldeel ter beschikking aan de onderneming van zijn partner. Als ondernemende echtgenoot zijn onderneming staakt, behaalt de andere echtgenoot een resultaat uit terbeschikkingstelling (tbs). Vergeet die echtgenoot dit tbs-resultaat op te geven in de aangifte? En volgt de Belastingdienst deze aangifte omdat die er voor de rest correct uitziet? Dan mag de fiscus bij het ontdekken van de fout navorderen. De stelling dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door de aangiftes afzonderlijk te beoordelen, gaat niet op. Hij is pas verplicht om een onderzoek buiten het dossier van de belastingplichtige te houden als de gegevens in dit dossier daartoe dwingen. De Belastingdienst is evenmin verplicht om de aangiftes inkomstenbelasting van partners gezamenlijk te beoordelen. Het is zelfs mogelijk dat verschillende medewerkers de aangiftes van de echtgenoten beoordelen. De Hoge Raad oordeelt daarom dat sprake is van een nieuw feit.

Let op!
Uit deze zaak blijkt ook dat een verzoek om een standpuntbepaling de aanwezigheid van een nieuw feit niet altijd uitsluit. Een standpunt van de Belastingdienst dat betrekking heeft op een jaar vóór 2001 kan immers zijn veranderd in de Wet inkomstenbelasting 2001.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.