Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Augustus 2020. Over dit onderwerp onder andere:

Kostenbeschikking en dwangbevel kunnen samenvallen

Voordat de ontvanger van de belastingen kosten van invordering in rekening mag brengen, moet de belastingschuldige de gelegenheid krijgen om van het bestaan van zijn belastingschuld te weten. Ook moet hij de kans krijgen om zijn schuld te voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het invorderbaar worden van een navorderings- of heffingsaanslag kan samenvallen met de uitreiking van een dwangbevel. De deurwaarder moet de belastingschuldige wel enige tijd gunnen om de aanslag te betalen voordat hij de kosten definitief in rekening brengt.

Let op!
In de zaken voor de Hoge Raad kregen de belastingschuldigen (iets minder dan) twee dagen de tijd om te betalen. Voor de Hoge Raad is dat in principe een redelijke termijn.

Plan om wettelijk fiscaal verschoningsrecht aan te passen

Administratieplichtigen zijn verplicht om aan de fiscus op verzoek informatie te verstrekken die relevant is voor de belastingheffing van derden. Onder de huidige wetgeving geldt voor bekleders van een geestelijk ambt, notarissen, advocaten, artsen en apothekers een wettelijk fiscaal verschoningsrecht. Het Ministerie van Financiën wil dit zogeheten verschoningsrecht aanpassen. Het gaat dan vooral om het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen. Dit verschoningsrecht moet alleen gelden in het kader van hun taakuitoefening. Stukken die los bestaan van de vertrouwensrelatie met de notaris of advocaat, zullen volgens het conceptwetsvoorstel niet meer onder het verschoningsrecht vallen. Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat men de fiscus inzage in jaarstukken of bankafschriften kan weigeren door deze onder te brengen bij een advocaat of notaris. Het conceptvoorstel ligt tot 23 oktober 2020 ter consultatie.

Let op!
Lichamen, IB-ondernemers, resultaatgenieters en inhoudingsplichtigen (werkgevers) zijn administratieplichtig.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.